TETŐKERTEK ZÖLDFELÜLETI BESZÁMÍTHATÓSÁGA

5. számú melléklet a 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelethez378

A tetőkertek és a vízfelület beszámítása a telekre előírt zöldfelületbe

1. Az egybefüggő, legalább 10 m2-t elérő területű tetőkertek beszámítása a zöldfelületbe

Az épített szerkezet feletti termőföld rétegvastagsága A telepíthető növényállomány szerkezete, zöldtető jellege A tetőkert összterületéből zöldfelületként számítható rész

  • 8-20 cm termőréteg vagy könnyített szerkezetű talaj (szubsztrát) egyszintes növényállományú, extenzív zöldtető 15%
  • 21-40 cm termőréteg egyszintes növényállományú félintenzív zöldtető 25%
  • 41-80 cm termőréteg kétszintes növényállományú intenzív zöldtető 40%
  • 81 cm termőréteg felett háromszintes növényállományú intenzív zöldtető (pl. mélygarázs felett, járószinten) 75%

2. A vízfelület beszámítása a zöldfelületbe

A vízfelület jellege A vízfelület összterületéből zöldfelületként számítható rész

  • Természetes vízfelület állandó vízborítottsággal (patak, tó), illetve mesterséges vízfelület állandó vízborítottsággal és szigetelés nélküli mederrel, állandó vízi élővilággal 100%
  • Mesterséges vízfelület szigetelt mederrel, állandó vízborítottsággal, állandó vízi élővilággal 75%